Propozice

MTB cross country, zahajovací závod hlavní sezóny kol v České republice ideálně na rozjetí.

V nejteplejším regionu ČR, na sjízdných pohraničních trasách a cyklostezkách v Podyjí, tradičně na pomezí Znojemska a Břeclavska, cca 50 km jižně pod Brnem, mezi termálními lázněmi Therme Laa an der Thaya a Aquapark Moravia, Pasohlávky, u Hrušovan nad Jevišovkou, mezi vinohrady i v nivě mezi pohraničními řekami Dyjí a Jevišovka. Pro dospělé i mládež a děti. Pro hobby i registrované cyklisty (výsledky odděleně).

V závodech mohou startovat ve svých kategoriích, na svých distancích:

 

Jan SMOLÍK, legendární čs. vítěz Závodu míru, olympionik

Účastník je považovaný za řádně přihlášeného po úhradě startovného, pokud je pro něho předepsané.

Startovným se rozumí úhrada organizačních služeb, které poskytuje pořadatel účastníkům.

a) platba startovného s datem odeslání do 10. 3. 2017 včetně:

Trať km

startovné Kč

Euro

startující 15 – 18 let Kč

Euro

60

250,-

10,-

100,-

4,-

30

200,-

8,-

100,-

4,-

60, 30

100,-

4

nar. 1956 a dříve / geb. 1956 u. früher

<3

0,-

0,-

< 1

0,-

0,-

 

b) platba startovného s datem odeslání nebo úhrady po 10. 3. 2017:

Trať km

startovné Kč

Euro

startující 15 – 18 let Kč

Euro

60

300,-

12,-

100,-

4,-

30

250,-

10,-

100,-

4,-

60, 30

150,-

4

nar. 1956 a dříve / geb. 1956 u. früher

<3

0,-

0,-

< 1

0,-

0,-

 

Bezplatně startující nar. 1956 a dříve, zdravotně hendikepovaní (s odpovídajícím průkazem), olympionici, paralympionici. Startovné neplatí soutěžící v žákovských kategoriích do dovršení 15 let – rozhoduje datum narození. Právem pořadatele je v odůvodněném případě prominutí startovného závodníku.

Přihláška se stává platnou po řádné úhradě startovného.

SPORTCENTRUM ŠANOV (www.sportcentrumsanov.cz), CZE, Jihomoravský kraj, rozhraní Znojemska a Mikulovska.

Vinařská pohraniční obec ŠANOV. Asi 50 km jižně pod Brnem, směr Hevlín, Laa a. d. Thaya. 1 km od zastávky vlaků ČD Hrušovany nad Jevišovkou (křižovatka vlaků ze směru od Brna, od Znojma, od Mikulova). 1 km z obce Hrabětice. 5 km z obce Jevišovka, 5 km z obce Hevlín…. Dobře dostupné autem i vlakem.

e-adresa: mail: technik02@seznam.cz, tf.: 00420 731 656 834, 00420 776 359 836,

pro osobní jednání: v den akce od 9:00 h. do skončení akce, na adrese: Kancelář „PRIMAVERA BIKE“, v areálu: SPORTCENTRUM, 671 68 Šanov, Komenského 358

den před akcí, tj. v pátek 17. 3. 2017, 17 – 20 h.,

v den akce, tj. v sobotu 18. 3. 2017, od 09:00 hodin

Vždy před startem příslušné kategorie, vždy před startovní čárou.

Porada se soutěžícími v hlavních závodech na 1 nebo 2 okruhy (cca 30 nebo 60 km): ve 12:00 hod., na čáře slavnostního startu, před SPORTCENTREM ŠANOV (soutěžící už s koly).

ihned po technické poradě

společný přejezd pelotonu po slavnostním startu, 3 km mezi slavnostním startem a ostrým startem, v koloně za vozem hlavního rozhodčího; předjíždění zaváděcího vozidla během přejezdu pelotonu není povoleno)

Po odpočítání 5 sec. výstřelem hlavního rozhodčího na čáře vyznačeného ostrého startu.

(Start bude proveden po předchozím zastavení a seskupení, kontrole přesunutého pelotonu. Předčasný start bude trestán diskvalifikací. Místo ostrého startu bude na označené rozšířené asfaltové ploše, která se nachází po odbočení vlevo ze silnice 415 z Hrušovan nad Jevišovkou k Hevlínu, a to hned po podjezdu železničního mostu a zabočení doleva, 50 m od hlavní cesty). Rozšířená asfaltová plocha je těsně napravo vedle železniční tratě, vedoucí od stanice ČD Hrušovany n. J. směrem do Jevišovky, Mikulova, Břeclavi); pro místní: vedle býv. objektu Pohraniční stráže. Ostrý start leží na tradiční trati závodů.)

Finální dislokace tratě je právem a povinností ředitele závodů, s ohledem na maximální bezpečnost soutěžících i aktuální stav tratí. Ředitel závodu o svém rozhodnutí bez prodlevy informuje hlavního rozhodčího, soutěžící a další účastníky akce.

pro děti předškolního věku a školní mládež v délce do 3 km jsou situovány se startem a cílem 50 m vedle SPORTCENTRA ŠANOV, odtud celé přehledné. Prezentace a výdej startovních čísel dětí a žákovské mládeže i vyhlašování výsledků - vše v areálu SPORTCENTRUM ŠANOV.

Aa/ Tratě pro odrážedlo nebo kolo < cca 1 km (chlapci a dívky společně)

Ab/ Tratě < cca 3 km (mládež);

 

Pro dospělé i cyklisticky pokročilejší mládež jsou trasy hlavních závody situovány na samostatném okruhu délky cca 30 km (2 x = cca 60 km), ke kterému se peloton startujících přesune společně, volnou jízdou za zaváděcím vozem, 3 km, ze slavnostního startu v Šanově k ostrému startu v katastru Hrušovany nad Jevišovkou:

Ba/ Tratě < cca 30 km (1 okruh - junioři, juniorky, dospělí)

Bb/ Tratě < cca 60 km (2 okruhy junioři, juniorky, dospělí - dle kategorií)

 

1 okruh je cca 30 km. 2 okruhy – cca 60 km.

Základní okruh od ostrého startu do cíle měří cca 30 km. Vede: od startu směr Nad vinohrady (obec HRABĚTICE), dále po Moravské vinné stezce = bývalé pohraniční „Signálce“ směr Anšovský potok, Černá strouha, obec HEVLÍN, směr LAA an der THAYA, za mostem před hraniční řeku Dyji doleva po koruně hráze řeky – po šotolině (směr JEVIŠOVKA, NOVOSEDLY), přechod – přejezd přes mostek přes Thayamühlbach (30 m – sesednout z kola?), dále TRAVNÍ DVŮR, směr Sluneční elektrárna, směr řeka Jevišovka, směr Za sokolovnou, zpět ke Sluneční elektrárně.

ZDE (!!! místo bude pořadatelem na trati výrazně označeno!!!) - závodníci na 1 okruh: odbočí vpravo do cíle před cukrovarem v HRUŠOVANECH nad Jevišovkou.

Pro soutěžící na 2 okruhy (distanci cca 60 km):

ZDE závodníci na 2 kola:

neodbočí k cíli před cukrovarem, ale pokračují po směrovkách a dalším označení tratě od Sluneční elektrárny do druhého kola, směr k HEVLÍNU, směr LAA, znovu za mostem přes Dyji doleva po šotolině (směr JEVIŠOVKA, NOVOSEDLY), směr TRAVNÍ DVŮR, směr Sluneční elektrárna, směr řeka Jevišovka, směr Za sokolovnou, zpět ke Sluneční elektrárně, za ní doprava finiš do cíle před vstupní branou cukrovaru v HRUŠOVANECH nad Jevišovkou. Tady bude i cíl závodu na dva okruhy.

POZOR: při technických prohlídkách stavu tratě 16. 3. 2017 a ranní 18. 3. 2017 je právem ředitele závodu rozhodnout, bude-li třeba, o nahrazení některého úseku tratě vhodnějším. Místo startu a cíle se nemění. I upravená trasa by byla náležitě vyznačena.

Veškeré případné změny budou neprodleně uvedeny na facebooku závodu: Czech Primavera Bike 18. 3. 2017, a na webu závodu www.primaverabike.com. A soutěžící o nich budou informováni při technické poradě s hlavním rozhodčím před závodem. – Skutečná délka závodní tratě – od startu do cíle – bude konkretizovaná pořadatelem při technické poradě před startem na základě aktuálního stavu povrchu tratě a počasí.

Závody startují za každého počasí. (Nebude-li včas rozhodnuto a zveřejněno i na facebooku a webu závodu  jejich přesunutí z důvodů problémového počasí ve čtvrtek dne 16. 3. 2017 – do 15:00 h. - na první rezervní termín 25. 3. 2017.)

rovinatý, ideálně vhodný pro zahajovací jarní závodní start.

Tratě vedou zčásti po nové mezinárodní cyklistické stezce (Brno – Wien). Z části využívají i tzv. „signálky“ – spojovací cesty kolem ještě před 28 lety „zadrátované“ hranice. Závodníci se nevyhnou úsekům s méně kvalitním asfaltem, krátkým úsekům se zpevněným povrchem – v lese, u řeky, kolem vinohradů, u shromaždiště kompostu. Na torzu mostu přes Thayamühlbach doporučujeme cca 30 m kolo přenést v ruce (lze i přejet).

Doporučený typ kola pro trasy 30 a 60 km: kolo do terénu (MTB, krosové, trekingové; pokud silniční, tak s odolnějším pláštěm nebo galuskou).

Výsledky závodů ktg. dětských kol i odrážedel budou vyhlášeny, diplomy i odměny předány, hned za cílem po skončení těchto závodů;

Výsledky závodů ktg. < 1 km a ktg. < 3 km budou vyhlášeny ve 12:00 hod. v den akce před SPORTCENTRUM ŠANOV

Výsledky závodů na 30 km a 60 km budou vyhlášeny do 30 min. po skončení závodu na 60 km. Místo jejich vyhlášení: před SPORTCENTRUM ŠANOV. (Přejezd z cíle závodu do místa vyhlašování je značený, cca 2 km, individuálně na kole – trasa značená.)

Výsledky + foto budou neprodleně k dispozici na: www.primaverabike.com, na facebooku závodu, fb: Czech Primavera Bike 18. 3. 2017.

Výsledky budou dány neprodleně k dispozici médiím.

Seznam cen bude k dispozici v dějišti akce.

Kategorie muži Elite 60 km, ženy Elite 60 km a kategorie Fitness 30 km muži nebo ženy jsou hlavními závodními kategoriemi tohoto závodu.

Závody jsou otevřeny ke startu všem řádně přihlášeným a do závodu přijatým soutěžícím, registrovaným i neregistrovaným v cyklistických svazech. Pokud není stanoveno u kategorie přímo jinak, mohou se závodu v této kategorii zúčastnit závodníci s cyklistickou licencí i bez ní. Právem pořadatele je po kontrole přihlášek před startem sloučení vhodných kategorií i jejich klasifikace.

ZÁKLADNÍ SOUTĚŽNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE jsou součástí těchto Propozic a jsou zde uvedeny na jiném místě.

Přihlášku k nim jmenovitě upřesněte, potvrďte, v den akce před závody, v kanceláři závodů v Šanově. Na základě finálního složení soutěžících.

Školní tým tvoří trojice žáků-kyň / studentů-tek, z kterýchkoliv ročníků nebo semestrů téže školy. Členem týmu může být i jeden dospělý (učitel-ka nebo trenér-ka nebo rodič). Zařazení do této kategorie uveďte při prezentaci u přebírání startovního čísla pro závod jednotlivců-kyň. Pořadí v soutěži školních týmů určí nejnižší součet umístění jednotlivých členů-nek přihlášeného týmu v jejich individuálních kategoriích.

Rodinný tým tvoří trojice nejbližších rodinných příslušníků-nic (otec, matka, dcera, syn, dědeček, babička, vnuk, vnučka), ze kterých jednotlivci startují ve třech rozdílných kategoriích jednotlivců. Zařazení do této kategorie uveďte při prezentaci u přebírání startovního čísla pro závod jednotlivců-kyň.  Pořadí v soutěži rodinných týmů určí nejnižší součet umístění jednotlivých členů-nek přihlášeného týmu v jejich individuálních kategoriích.

Soutěž pro jednotlivce. Je vypsána jako symbolická připomínka všech, kteří dokázali a dokážou k záchraně osob a majetku v kritické chvíli udělat vždy něco lidského navíc. V regionu našeho závodu zejména při obrovských povodních v posledním 15letí na českém i rakouském břehu Dyje. Profesně, studijně nebo odborně i dobrovolně, jako záchranáři, hasiči, v policii, vojsku apod. Soutěžící přitom nyní musí dokončit závod na trase 60 km nebo 30 km. Zařazení do této kategorie uveďte při prezentaci u přebírání startovního čísla pro závod jednotlivců-kyň. Připomeňme, že i velká část tradičních tras Primavery byla (r. 2006 dva dny po závodě!) zalita katastrofální povodní… Právě u Hrušovan nad Jevišovkou, na velké části tratí našeho závodu, vzniklo dočasně i nejbrutálnější čs. moře…

Dopingová kontrola soutěžících může být provedena podle pravidel dopingové kontroly ČSC.

Závod pořádá organizační tým PRIMAVERA VELOMANIA. Děkuje vám za dosud absolvovaných 14 ročníků, letošní je tedy jubilejním patnáctým v řadě.

Ve spolupráci s CK NoviS TEAM, CENTRUM SPORTŮ Plus a se SPORTCENTREM Šanov. Odpovědný pořadatel: CENTRUM SPORTŮ Plus, z.s., IČ: 22748521.

Vedení závodu: Ředitel: P. Trávníček, zástupce ředitele: J. Šedivý. Zástupce obce Šanov: Ing. J. Zifčák; zástupce SPORTCENTRUM Šanov. Hlavní rozhodčí a tým časomíry. Pro případ jednotného výkladu rozhoduje text propozic v jazyce českém a výrok hlavního rozhodčího. Velitelé tratí: J. Šedivý (Hrušovany nad Jevišovkou), asistent velitele.

Rychlý kontakt: technik02@seznam.cztechnik02@seznam.cz, +420 731 656 834, +420 776 359 836.

Facebook: www.facebook.com/primaverabike

web: www.primaverabike.com

Rozpis schválen  únor 2017

předseda Jihomoravského krajského svazu cyklistiky Erik ŘEZNÍK

a ředitel závodu Czech PRIMAVERA BIKE 2017