Přihláška / Anmeldung

Pozor! Kvůli chybě mailového poskytovatele nám nebyly doručeny přihlášky, odeslané do 1.3.2017 včetně.
Omlouváme se za komplikace, a prosíme o vyplnění nové přihlášky.
ACHTUNG! Aufgrund eines Fehlers unser Mail-Anbieter haben wir Ihren Antrag  (bis zum 1. März 2017) nicht erhalten, inklusive.  Leider. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten, ein neues Antrag ausfüllen. DANKE.

Doporučujeme přihlásit se včas, ihned: e-mailem! Tuto přihlášku lze také odevzdat v den akce v čase 9 – 11:30 h. v závodní kanceláři.

/ Diese Anmeldung ist möglich in Rennkanzlei vor dem Start 9 – 11:30 Uhr aufgeben. Besser ist aber gleich, früher, durch E-mail!

E-mail: technik02@seznam.cz

Přihlášku můžete stáhnout zde / Download Anmeldeformular hier

.doc, nebo/oder .pdfElektronická přihláška/Elektronische Anmeldung

XV. Czech open PRIMAVERA BIKE"

Sobota / Samstag 18. 3. 2017

ŠANOV u HRUŠOVAN nad JEVIŠOVKOU, Cze

Organizace / Organisations Führung: PRIMAVERA VELOMANIA

Vyplňujte, prosím / Bitte, hier ausfühlen:

Příjmení / Familienname
Jméno / Name
Rodný den / Geburtsdatum
Ulice / Strasse
Č. p. / No.
PSČ / Postkod
Město, obec / Stadt, Ort
Klub
Telefon
E-mail
(Uveďte výhradně vaše trvalé bydliště. Děkujeme.)
S licenci/ Mit Radlizenz Bez licence/ Ohne Radlizenz

Kategorie (zaškrtněte váš kód / streichen Sie, bitte, (nicht pflüchtig):)

(Přihlášky do těchto soutěží mají poslední termín odeslání prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím e-mailu technik02@seznam.cz do 17. 3. 2017 do 18:00 h./ Schicken Sie, bitte, diese Anmeldung durch Website, oder durch e-mail: technik02@seznam.cz, am spätestens bis zum 17. 3. 2017, 18:00 Uhr).
Pozdější přihlášky k soutěži možné do 30 minut před zahájením soutěže v závodní kanceláři.
Spättere Anmeldungen bis 30 Minuten vor dem Start im Rennkanzlei möglich.
Trasa Kód Ktg. narození / geb.
60 km AL 60 muž Elite s licencí /Mann Elite mit Lizenz 23-29 let; 1988-1994
60 km BL 60 muž Masters 1 s l. / Mann Masters 1 m L. 30-39 let; 1978-1987
60 km CL 60 muž Masters 2 s l. / Mann Masters 2 m L. 40-49 let; 1968-1977
60 km DL 60 muž Masters 3 s l. / Mann Masters 3 m L. 50 a starší; 1967 a starší
60 km EL 60 muž U23 s l. / Mann U23 m. L. U23; 19-22 let; 1995-1998
60 km FL 60 Junior s l. / Junior m. L. U19; 17-18 let; 1999-2000
60 km GL 60 kadet s l. / Kadet m L. U17; 15-16 let; 2001-2002
30 km HL 30 muž Elite s licencí /Mann Elite mit Lizenz 23-29 let; 1988-1994
30 km IL 30 muž Masters 1 s l. / Mann Masters 1 m L. 30-39 let; 1978-1987
30 km JL 30 muž Masters 2 s l. / Mann Masters 2 m L. 40-49 let; 1968-1977
30 km KL 30 muž Masters 3 s l. / Mann Masters 3 m L. 50 a starší; 1967 a starší
30 km LL 30 muž U23 s l. / Mann U23 m. L. U23; 19-22 let; 1995-1998
30 km ML 30 Junior s l. / Junior m. L. U19; 17-18 let; 1999-2000
30 km NL 30 kadet s l. / Kadet m L. U17; 15-16 let; 2001-2002
60 km OL 60 žena Elite s licencí /Frau Elite mit Lizenz 23-29 let; 1988-1994
60 km PL 60 žena Masters 1 s l. / Frau Masters 1 m L. 30-39 let; 1978-1987
60 km QL 60 žena Masters 2 s l. / Frau Masters 2 m L. 40-49 let; 1968-1977
60 km RL 60 žena Masters 3 s l. / Frau Masters 3 m L. 50 a starší; 1967 a starší
60 km SL 60 žena U23 s l. / Frau U23 m. L. U23; 19-22 let; 1995-1998
60 km ŠL 60 Juniorka s l. / Juniorin m. L. U19; 17-18 let; 1999-2000
60 km TL 60 kadetka s l. / Kadetin m L. U17; 15-16 let; 2001-2002
30 km UL 30 žena Elite s licencí /Frau Elite mit Lizenz 23-29 let; 1988-1994
30 km VL 30 žena Masters 1 s l. / Frau Masters 1 m L. 30-39 let; 1978-1987
30 km WL 30 žena Masters 2 s l. / Frau Masters 2 m L. 40-49 let; 1968-1977
30 km XL 30 žena Masters 3 s l. / Frau Masters 3 m L. 50 a starší; 1967 a starší
30 km YL 30 žena U23 s l. / Frau U23 m. L. U23; 19-22 let; 1995-1998
30 km ZL 30 Juniorka s l. / Juniorin m. L. U19; 17-18 let; 1999-2000
30 km ŽL 30 kadetka s l. / Kadetin m L. U17; 15-16 let; 2001-2002
do/bis 3 km OO8 žáci / Schüler U15; 10-14 let; 2002-2006
do/bis 3 km OO6 žákyně / Schülerin U15; 10-14 let; 2002-2006
do/bis 1 km OO4 chlapci a dívky / Knaben und Mädchen 10; do/bis 9; 2006 a pozd./u. spätter
x x x U7; do/bis 6; odrážedlo / Laufräder
Trasa Kód Ktg. narození / geb.
60 km AN 60 muž hobby bez licence /Mann Elite ohne Lizenz 23-29 let; 1988-1994
60 km BN 60 muž hobby Masters 1 bez. l. / Mann Masters 1 ohne L. 30-39 let; 1978-1987
60 km CN 60 muž hobby Masters 2 bez l. / Mann Masters 2 ohne L. 40-49 let; 1968-1977
60 km DN 60 muž hobby Masters 3 bez l. / Mann Masters 3 ohne L. 50 a starší; 1967 a starší
60 km EN 60 muž hobby U23 bez l. / Mann U23 ohne L. U23; 19-22 let; 1995-1998
60 km FN 60 Junior hobby bez l. / Junior ohne L. U19; 17-18 let; 1999-2000
60 km GN 60 kadet hobby bez l. / Kadet ohne L. U17; 15-16 let; 2001-2002
30 km HN 30 muž hobby bez licence /Mann Elite ohne Lizenz 23-29 let; 1988-1994
30 km IN 30 muž hobby Masters 1 bez. l. / Mann Masters 1 ohne L 30-39 let; 1978-1987
30 km JN 30 muž hobby Masters 2 bez l. / Mann Masters 2 ohne L. 40-49 let; 1968-1977
30 km KN 30 muž hobby Masters 3 bez l. / Mann Masters 3 ohne L. 50 a starší; 1967 a starší
30 km LN 30 muž hobby U23 bez l. / Mann U23 ohne L. U23; 19-22 let; 1995-1998
30 km MN 30 Junior hobby bez l. / Junior ohne L. U19; 17-18 let; 1999-2000
30 km NN 30 kadet hobby bez l. / Kadet ohne L. U17; 15-16 let; 2001-2002
60 km ON 60 žena hobby bez licence /Frau Elite ohne Lizenz 23-29 let; 1988-1994
60 km PN 60 žena hobby Masters 1 bez. l. / Frau Masters 1 ohne L. 30-39 let; 1977-1987
60 km QN 60 žena hobby Masters 2 bez l. / Frau Masters 2 ohne L. 40-49 let; 1968-1977
60 km RN 60 žena hobby Masters 3 bez l. / Frau Masters 3 ohne L. 50 a starší; 1965 a starší
60 km SN 60 žena hobby U23 bez l. / Frau U23 ohne L. U23; 19-22 let; 1995-1998
60 km ŠN 60 juniorka hobby bez l. / Juniorin ohne L. U19; 17-18 let; 1999-2000
60 km TN 60 kadetka hobby bez l. / Kadetin ohne L. U17; 15-16 let; 2001-2002
30 km UN 30 žena hobby bez licence /Frau Elite ohne Lizenz 23-29 let; 1986-1993
30 km VN 30 žena hobby Masters 1 bez. l. / Frau Masters 1 ohne L. 30-39 let; 1978-1987
30 km WN 30 žena hobby Masters 2 bez l. / Frau Masters 2 ohne L. 40-49 let; 1968-1977
30 km XN 30 žena hobby Masters 3 bez l. / Frau Masters 3 ohne L. 50 a starší; 1967 a starší
30 km YN 30 žena hobby U23 bez l. / Frau U23 ohne L. U23; 19-22 let; 1995-1998
30 km ZN 30 juniorka hobby bez l. / Juniorin ohne L. U19; 17-18 let; 1999-2000
30 km ŽN 30 kadetka hobby bez l. / Kadetin ohne L. U17; 15-16 let; 2001-2002
do/bis 3 km OO7 žáci / Schüler U15; 10-14 let; 2002-2006
do/bis 3 km OO5 žákyně / Schülerin U15; 10-14 let; 2002-2006
do/bis 1 km OO3 chlapci a dívky / Knaben und Mädchen 10; do/bis 9; 2006 a pozd./u. spätter
do/bis 100m OO1 chlapci a dívky / Knaben und Mädchen U7; do/bis 6; odrážedlo / Laufräder

Přihlašuji se také do zvlášť hodnocené soutěže (pokud ano, zaškrtněte): / Ich melde auch in besondere Rennen – streichen Sie. bitte:


„Soutěž školních týmů – Schola Trophy“ (trio žáků z téže školy / 3 Schüler-inen aus derselbe Schule)

„Soutěž rodinných týmů – Family Trophy“ (trio z téže rodiny / 3 aus derselbe Familie)

„Cena záchranáře – Emergence Trophy“ (solo)